Hotline Palatino: Mr Hậu: 0974.505459 - Ms Thanh: 0966.611.212
GÓI PALATINO
3.000.000 VNĐ
 
+ GÓI QUAY CƯỚI HỎI TRUYỀN THỐNG
+ Ekip 01 máy quay 
+ Sự dụng thiết bị chuẩn FULL HD, chuẩn 4K ( A6300 - STEADYCAM )
+ Xuất File FULL HD 1080 - Xem trên màn hình 40"-60" 
+ Clip từ 20-40 phút ( tùy kịch bản) - trả sau 1 tuần
 
 


 
Hỗ trợ trực tuyến